アクセスマップ

633, Shimogoryo-cho,
Teramachi Tounan-kado,
Marutamachi-dori, Nakagyo-ku, Kyoto 604-0995